Ve čtvrtek, 5. 2. 2015 se členové Search and Rescue týmu naučili vést porod v terénu. Překotný porod je porod, trvající méně než dvě hodiny a probíhající spontánně, nečekaně.

Začátkem všeho je důležitá teorie, jak o anatomii a fyziologii ženy i plodu během těhotenství, tak samotného řešení porodu v terénu včetně komplikací, které můžou nastat. Po krátkém výkladu jsme prováděli praktické nácviky na porodním modelu. Členové vedli porod za různých situací, v různých pozicích a s různými komplikacemi, mezi které patří například omotání pupečníkové šňůry kolem krku novorozence, samotná resuscitace čerstvého novorozence nebo poporodní krvácení matky.

Vše probíhalo pod dohledem velmi zkušené porodní asistentky, paní Věry Burianové, za což jí i tímto velice děkujeme.

Share →