Kriminalita tvoří z hlediska prostorové analýzy velice specifický druh bezpečnostního hazardu. Kriminalita je součástí naší společnosti již od počátků civilizace. Kriminalita je úhrn  činů uvedených v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu se jedná o zločinnost,  tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti (CALÁBEK, 2011:3–6).

Pro řešení takovýchto událostí je nezbytná přesná identifikace a lokalizace kritické infrastruktury a zajištění její dostatečné ochrany před působením záškodnických skupin.