Dopravní nehody mají za následek množství zmařených lidských životů, těžkých zranění a materiálních škod. V oblasti letecké a železniční dopravy se sice podařilo snížit pravděpodobnost nehody na příznivou úroveň, ale v oblasti silniční dopravy je počet nehod stále alarmující.

Dopravní nehody osobních automobilů však vzhledem k množství a k vysokému stupni prostorové složitosti a vzájemných vztahů nebudou do této analýzy zahrnuty.

Velké potenciální nebezpečí přinášejí hromadné nehody, nehody s velkým počtem zraněných osob anebo nehody během přepravy nebezpečných látek, případně osob.