Členem DZS ČR se může stát každý občan České republiky, který je starší 18 let a splňuje kritéria pro členství. Podmínkou členství je způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Členství v naší organizaci je nabízeno registrovaným spolupracovníkům na základě dlouhodobější spolupráce.

Registraci dobrovolných záchranářů naleznete zde.

dobrovolni zachranari nabor zachranna sluzba dobrovolna