Po více než roce aktivních příprav se chystá oficiální zahájení činnosti Dobrovolné záchranné služby České republiky.

Dobrovolná záchranná služba České republiky vzniká z iniciativy občanů s podporou Nadačního fondu Ledňáček podle modelu, který je uplatňován v mnoha západoevropských a severoamerických státech. Cílem je doplnit složky Integrovaného záchranného systému v těch místech, která státní složky nemohou svými kapacitami pokrýt. Veškerá činnost je poskytována dobrovolně, bez nároku na honorář.

 Hlavní oblasti činnosti budou tvořit tyto akce:

  • zabezpečení místa mimořádné události proti následnému vandalismu a rabování po dobu nepřítomnosti majitele, resp. do doby, kdy bude místo zajištěno běžnými prostředky
  • štábní výpomoc pro krizové štáby v případě živelních či technických katastrof (logistické zabezpečení, řízení dobrovolníků, terénní průzkum, rozšiřování informací apod.)
  • technická výpomoc v případě živelních, či technických katastrof (odklízení polomů, trosek, pytlování apod.
  • search and rescue v případě pátrání po nezvěstných osobách
  • doplnění stanovišť první pomoci a psychologické pomoci při mimořádných událostech velkého rozsahu
  • činnost v oblasti prevence
Share →