Dobrovolná záchranná služba České republiky má nově zřízenu datovou schránku pro komunikaci s úřady a pro formální komunikaci s našimi partnery. 

ID datové schránky je: x49qssk

Co jsou to datové schránky? 

Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti. (datoveschranky.info)

Share →