Search <span class="spamp">&</span> Rescue

Search & Rescue

Záchranáři našeho Search & Rescue týmu prošli náročným výběrem a výcvikem a jsou připraveni k nasazení při záchranných a pátracích operacích.
Mimořádné události

Mimořádné události

Naši členové jsou občanům, místním komunitám a složkám IZS k dispozici při živelných a jiných pohromách.
Krizová připravenost

Krizová připravenost

V rámci našich Kurzů krizové připravenosti se veřejnost dozví jak se zachovat v nebezpečí a jak v takové situaci pomoci.

Dobrovolná záchranná služba České republiky vznikla z iniciativy občanů s podporou Nadačního fondu Ledňáček podle modelu,575205_557304340953258_1169533310_n který je uplatňován v mnoha západoevropských a severoamerických státech. Hlavním cílem je doplnit základní složky Integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech v těch místech, která státní složky nemohou svými kapacitami pokrýt a průběžně se podílet na přípravě obyvatelstva na krizové situace. Veškerá činnost je poskytována dobrovolně, bez nároku na honorář.

 

Hlavní oblasti činnosti tvoří tyto akce:

  • zabezpečení místa mimořádné události proti následnému vandalismu a rabování po dobu nepřítomnosti majitele, resp. do doby, kdy bude místo zajištěno běžnými prostředky
  • štábní výpomoc pro krizové štáby v případě živelních či technických katastrof (logistické zabezpečení, řízení dobrovolníků, terénní průzkum, rozšiřování informací apod.)
  • technická výpomoc v případě živelních, či technických katastrof (odklízení polomů, trosek, pytlování apod.)
  • search and rescue v případě pátrání po nezvěstných osobách
  • doplnění stanovišť první pomoci a psychologické pomoci při mimořádných událostech velkého rozsahu
  • činnost v oblasti prevence a přípravy obyvatelstva na krizové situace

phone

Kontakty

Členové našeho týmu jsou k dispozici na emailu info@dzscr.cz připraveni reagovat na Vaše dotazy, náměty či připomínky.

 V případě potřeby pomoci nás kontaktujte na telefonním čísle: 777 003 032!

 Datová schránka dobrovolných záchranářů: x49qssk

Naše projekty jsou podporovány z programu SmartUp od Nadace O2.

11038569_965216740176312_7095308030633670115_n